gugalcrom.net

Culori CSS

Pentru a adăuga culori și alte stiluri la o pagină HTML, se folosește CSS. În acest articol voi explica toate modalitățile de adăugare a culorii în CSS.

Coduri de culoare

Unul dintre cele mai simple moduri de a găsi o culoare este folosirea unui <input type="color">

Rezultatul este:

dă clic pentru a alege o culoare

În practică

În CSS, culorile se adaugă ca parametru la o regulă:

    .red {
      color: red;
    }
    body {
      background-color: #87cefa;
    }
    img {
      border: 3px solid rgb(255, 255, 255)
    }
    

Culori predefinite

Există o listă de culori standard web, care poate fi folosită tastând numele culorii.

    black
    navy
    darkblue
    mediumblue
    blue
    darkgreen
    green
    teal
    darkcyan
    deepskyblue
    darkturquoise
    mediumspringgreen
    lime
    springgreen
    aqua / cyan
    midnightblue
    dodgerblue
    lightseagreen
    forestgreen
    seagreen
    darkslategray / darkslategrey
    limegreen
    mediumseagreen
    turquoise
    royalblue
    steelblue
    darkslateblue
    mediumturquoise
    indigo
    darkolivegreen
    cadetblue
    cornflowerblue
    rebeccapurple
    mediumaquamarine
    dimgray / dimgrey
    slateblue
    olivedrab
    slategray / slategrey
    lightslategray / lightslategrey
    mediumslateblue
    lawngreen
    chartreuse
    aquamarine
    maroon
    purple
    olive
    gray / grey
    skyblue
    lightskyblue
    blueviolet
    darkred
    darkmagenta
    saddlebrown
    darkseagreen
    lightgreen
    mediumpurple
    darkviolet
    palegreen
    darkorchid
    yellowgreen
    sienna
    brown
    darkgray / darkgrey
    lightblue
    greenyellow
    paleturquoise
    lightsteelblue
    powderblue
    firebrick
    darkgoldenrod
    mediumorchid
    rosybrown
    darkkhaki
    silver
    mediumvioletred
    indianred
    peru
    chocolate
    tan
    lightgray / lightgrey
    thistle
    orchid
    goldenrod
    palevioletred
    crimson
    gainsboro
    plum
    burlywood
    lightcyan
    lavender
    darksalmon
    violet
    palegoldenrod
    lightcoral
    khaki
    aliceblue
    honeydew
    azure
    sandybrown
    wheat
    beige
    whitesmoke
    mintcream
    ghostwhite
    salmon
    antiquewhite
    linen
    lightgoldenrodyellow
    oldlace
    red
    fuchsia / magenta
    deeppink
    orangered
    tomato
    hotpink
    coral
    darkorange
    lightsalmon
    orange
    lightpink
    pink
    gold
    peachpuff
    navajowhite
    moccasin
    bisque
    mistyrose
    blanchedalmond
    papayawhip
    lavenderblush
    seashell
    cornsilk
    lemonchiffon
    floralwhite
    snow
    yellow
    lightyellow
    ivory
    white
    

Hexadecimal

Pentru control mai precis, culorile pot fi definite și exact. Cea mai populară metodă este codul hexadecimal.

    hex-example{
      background-color: #00aa45;
    }
    

va rezulta în:

Test

RGB și HSL

Chiar dacă funcționează diferit, RGB și HSL se folosesc la fel în CSS:

    rgb-example{
      background-color: rgb(150, 0, 255);
    }
    

va rezulta în:

Test

iar

    hsl-example{
      background-color: hsl(300, 100%, 50%);
    }
    

va rezulta în:

Test

RGB și HSL pot avea opacitate, folosind rgba și hsla. Exemplu:

    rgba-example{
      background-color: rgba(0, 0, 0, 80%);
      color: white;
    }
    

va rezulta în: (fundal multicolor pentru a demonstra)

Test

+ Funcții experimentale

În CSS există mai multe funcții experimentale de culoare, ca lab(), lch() și color() Aceste funcții pot afișa culori din afara sRGB, prin spațiul de culoare Display-P3, pe care majoritatea monitoarelor din ziua de azi le pot afișa. Totuși, aceste funcții sunt experimentale și nu sunt suportate peste tot.